comlead organisationspsykologi

CompLead er en erhvervs- og organisationspsykologisk konsulentvirksomhed

CompLead er grundlagt i 2004 af Mette Amtoft og Arne Vestergaard, der begge har 25 års erfaring som organisationspsykologer. Vores spidskompetence er at gøre organisationspsykologi praktisk anvendelig i forhold til at skabe resultater under uforudsigelighed, forskellighed og kompleksitet. Vores mission er at finde nye veje til organisations- og kompetenceudvikling. Det kan ske, når kunden er med på at opgive ideen om fuld kontrol over indhold og proces, men håndterer og leder de organisatoriske udfordringer ved "at lægge skinnerne, mens man kører toget.".

Vi har efter mange lange overvejelser besluttet, at vi i CompLead ikke opretter et nyt hold på vores åbne 2-årige organisationspsykologiske konsulentuddannelse KOK. Selvom vi tager afsked med KOK uddannelsen, så vil vi i CompLead fortsat tilbyde organisations- og kompetenceudvikling i et multiteoretisk kompleksitetsperspektiv.

CompLead starter ny supervisionsgruppe til efteråret 2019:
CompLead starter supervisionsgruppe for erfarne organisationskonsulenter- og psykologer i "... at komme overens med kompleksiteten i (konsulent)-livet..." Partnerskabet bag CompLead bestående af Mette Amtoft og Arne Vestergaard
 starter en supervisionsgruppe med plads til 6-8 deltagere. CompLeads tilgang til supervision er, ligesom KOK uddannelsen, multiteoretisk og samskabende, og der vil være mulighed for at indgå i en gruppe, hvor du sammen med andre arbejder på din konsulentrolle og den organisatoriske kontekst, du arbejder i. Du arbejder måske som intern HR konsulent/partner eller du arbejder måske som ekstern konsulent som selvstændig eller som ansat i et konsulentfirma. Du har gjort dig erfaringer med at arbejde med forandringer, konflikter, teamudvikling, strategisk ledelse og er blevet optaget af, hvad der virker og ikke virker på disse områder, og hvordan en god praksis for dig kan begrundes. Hvis supervisionsgruppen kunne have interesse for dig, kan du læse mere om tilmelding m.m. under fanen "supervision".